arastirma


Merkez Tarafından Desteklenen Devam Eden Araştırma Projeleri:

“İstanbulda Yerel Duyarlılık ve Gayrimenkul Piyasaları Arasındaki İlişkinin Analizi
Analysis of the Relationship Between Local Sentiment and Property Markets in Istanbul” (İTÜ BAP Projesi Proje No: 40850)

Yard. Doç. Chiris Hannum yürütücülüğünde Araş. Gör. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı, ve Araş. Gör Furkan Kalay ile birlikte yapılan İTÜ BAP projesi 2019 yılında tamamlanacaktır.

"Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi- Ege Bölgesi" (TÜBİTAK 1001 Projesi)

Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya yürütücülüğünde Öğr.Gör.Dr. H. Serdar Kaya(Araştırmacı), Doç.Dr. Fatih Terzi(Araştırmacı), Doç.Dr. Elif Alkay (Araştırmacı), Yrd.Doç.Dr. Filiz Bektaş Balçık (Araştırmacı), Yrd.Doç.Dr. Sezai Ozan Zeybek (Araştırmacı), Prof.Dr. Doğanay Tolunay (Danışman), Prof.Dr. Hüseyin Dirik (Danışman), Prof. Joan Iverson Nassauer (Yurtdışı Danışman)

 
Merkezde Tamamlanan Araştırma Projeleri:
                            

“Peyzaj Değişimi ve Kentsel Büyüme İlişkisinin Sleuth Modeli ve Peyzaj Metrikleri İle Incelenmesi; Sarıyer, İstanbul Örneği” (TUBİTAK 1002 Proje No: 215O095)

 Araş. Gör. Meliz Akyol yürütücülüğünde Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Doç. Dr. Fatih Terzi ile birlikte yapılan proje 2016 yılında tamamlanmıştır.

 “ İğneada koruma alanında kentsel gelişimin izlenmesi ve ileriye dönük modellenmesi ” (Tübitak 110Y015)

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde Yıldızcı, A. C., Türkoğlu, H., Terzi, F., Güler, G. Tarafından 2010’da başlayan “İğneada koruma alanında kentsel gelişimin izlenmesi ve ileriye dönük modellenmesi” başlıklı COST projesi 2014 yılında tamamlanmıştır.

Büyük Menderes Havzasında Ekolojik Risk Analizi ” (Tübitak 111Y324)

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde S. Berberoğlu ve M. KARACA tarafından 2012’de başlayan “Büyük Menderes Havzasında Ekolojik Risk Analizi ” başlıklı TÜBİTAK projesi 2013 yılında tamamlanmıştır.

 “ Ekolojik ağlar kapsamında tarımsal peyzaj dokusunun irdelenmesi ” (Tübitak 109Y220)

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde, Ş.HEPCAN, B.KARA ve B.DENİZ tarafından 2010’da başlayan ‘Ekolojik ağlar kapsamında tarımsal peyzaj dokusunun irdelenmesi’ başlıklı TÜBİTAK projesi 2013 yılında tamamlanmıştır.

“İstanbul’da Şehirsel Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi” (İTÜ Araştırma Fonu)

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU yürütücülüğünde 25.05.2004 tarihinde başlayan; Prof. Dr. Fulin BÖLEN, Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY, Dr. Perver Korça BARAN ve Prof. Dr. Robert Warren MARANS tarafından hazırlanan “İstanbul’da Şehirsel Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi” isimli Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı araştırma projesi  Ocak 2008 tarihine tamamlanmıştır.

“Sustainable Development in a Diverse World” (AB Projesi)

Doç. Dr. Tüzin Baycan LEVENT yürütücülüğünde Merkezimizde gerçekleştirilen olan “Sustainable Development in a Diverse World” başlıklı AB projesi tamamlanmıştır.

“Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey” (MATRA Projesi)

Yard. Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVİK yürütücülüğünde Merkezde başlayan “Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey” başlıklı MATRA projesi Şubat 2008 tarihinde tamamlanmıştır.

Istanbul Historic Peninsula Conservation Study Suleymaniye-Zeyrek-Yenikapı” (UNESCO WHC destekli proje)

“Istanbul Tarihi Yarımada Koruma Çalışması Zeyrek, Süleymaniye ve Yenikapı Tarihi Bölgeleri Örnekleri” başlıklı UNESCO tarafından desteklenen çalışma, Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde, Yrd. Doç Dr. Azime TEZER, Yrd. Doç Dr. Reyhan YİĞİTER, Araş. Gör. Kerem KORAMAZ, Araş. Gör. Zeynep GUNAY, Araş. Gör. Kerem Yavuz ARSLANLI , Buket ONEM tarafından hazırlanmıştır.

Bu çalışma sonucu UNESCO'ya aşağıdaki raporlar hazırlanmış, sunulmuştur. Bu çalışma 2004 yılında Avrupa Birliği/Europa Nostra ödülünü almıştır.

GULERSOY-ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YIGITER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; (2003), Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey, UNESCO- World Heritage Center, İTÜ Faculty of Architecture, Contract No, 700.624.0.1, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

GULERSOY-ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YIGITER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; (2003), Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 2: Zeyrek Case, UNESCO- World Heritage Center, İTÜ Faculty of Architecture, Contract No, 700.624.0.1, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

GULERSOY-ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YIGITER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; (2003), Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 3: Suleymaniye Case, UNESCO- World Heritage Center, İTÜ Faculty of Architecture, Contract No, 700.624.0.1, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

GULERSOY-ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YIGITER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; (2003), Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts, Volume 4: Yenikapi Case, UNESCO- World Heritage Center, İTÜ Faculty of Architecture, Contract No, 700.624.0.1, Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

 “Teknokentler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Araştırması” (IBB Destekli Proje)

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde Uzm. Dr. Buket ÖNEM, Dr. Hatice KARABAY, Araş. Gör. Kerem Yavuz ARSLANLI tarafından Eylül 2006 tarihinde başlayan “Teknokentler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Araştırması” işi tamamlanmıştır.

İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR ve İBB-İŞAT Araştırma Projeleri:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sayın Altan Raşit Cıvan'dan gelen yazı ve protokol önerisi üzerine, İTÜ Rektörlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında çeşitli görüşmeler yapılmış ve Merkezimiz ile İstanbul Şehircilik Atölyesi arasında çeşitli çalışmaların birlikte sürdürülebileceği ve araştırma projeleri geliştirilebileceği konusunda fikir birliğine varılarak belediyeye önerilen 59 adet projeden 4 adet proje kabul edilmiştir.

“Space Syntax Modelinin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması için Galata Kulesi Çevresi ve Hendek Caddesi’nin Yeniden Geliştirilmesi ve Yeni Bir İşlev Yüklenerek Şehirsel Yaşama Kazandırılması Pilot Projesi”,

İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan protokol ve Belediye Encümeni'nin 12.11.2002 tarih, 2166 sayılı kararı ile onanan Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT yürütücülüğünde, "Space Syntax Modelinin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanilmasi Için Galata Kulesi Çevresi Ve Hendek Caddesi'nin Yeniden Geliştirilmesi Ve Yeni Bir Işlev Yüklenerek Şehirsel Yaşama Kazandırılması Pilot Projesi" başlıklı araştırma projesi tamamlanmıştır.

 “AB Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyon Projesi”,

 İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 54 no'lu protokol ve Belediye Encümeni'nin 26.12.2002 tarih, 2546 sayılı kararı ile onanan Prof. Dr. Alper ÜNLÜ yürütücülüğünde "Ab Uyum Programlari Kapsaminda Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarinin Aktif Kullanim Amaçli Rehabilitasyon Projesi" başlıklı araştırma projesi tamamlanmıştır.

“Depreme Hazırlık Sürecinde İstanbul’da Mevcut Gecekondu Alanlarının İyileştirilmesi ve Yaşanabilir Mekanlara Dönüştürülmesine Yönelik Model Oluşturulması”,

 İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 12 no'lu protokol ve Belediye Encümeni'nin 26.12.2002 tarih, 2558 sayılı kararı ile onanan Doç. Dr. Gülçin Pulat GÖKMEN yürütücülüğünde "Depreme Hazirlik Sürecinde Istanbul'da Mevcut Gecekondu Alanlarinin Iyileştirilmesi ve Yaşanabilir Mekanlara Dönüştürülmesine Yönelik Model Oluşturulmasi" başlıklı araştırma projesi tamamlanmıştır.

 “İstanbul Genelinde Olası Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Projesi”

İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan 04 no'lu protokol ve Belediye Encümeni'nin 26.12.2002 tarih, 2546 sayılı kararı ile onanan Doç. Dr. Sinan Mert ŞENER yürütücülüğünde "Istanbul Genelinde Olasi Afet Sonrasi Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Projesi" başlıklı araştırma projesi tamamlanmıştır.


“İstanbul İçin Deprem Master Planı “ (İBB Projesi-Şehircilik Grubu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim 2002 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili Üniversite Rektörleri arasında imzalanan protokol ile İTÜ, ODTÜ konsorsiyumu ve BÜ ve YTÜ konsorsiyumuna verilen “İstanbul için Deprem Master Planı Hazırlanması” işi İTÜ adına İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür.

 İstanbul İçin Deprem Master Planı’nda Merkezimiz etkin olarak görev almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İTU-ODTU BU-YTU gruplarına yaptırılan  İstanbul Deprem Master Planı İTU-ODTU ve YTU-BU grupları tarafından ayrı ayrı ele alınmıştır. İstanbul Teknik Universitesi ve ODTU yerleşim, idari yapı, hukuk, bilgi altyapısı çalışmalarında yeralan UYGAR üyeleri gerekli Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS çalışmalarını İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi GIS laboratuarında gerçekleştirmişlerdir.

“ İTÜ Arı Teknokent Projesi ve İmar Planı”

Temmuz 2002’de başlatılan İTÜ Arı Teknokent I Ayazağa ve Arı Teknokent II Florya Yapılabilirlik Raporu ve Başvuru Dosyası hazırlama çalışmaları Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde tamamlanmıştır.

“Şehir Planlama Uygulamalarında CBS Kullanımı” (İTÜ Araştırma Fonu destekli proje)

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY yürütücülüğünde; Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU, Ar. Gör. Kerem KORAMAZ, tarafından hazırlanan ve CBS Laboratuvarının teknik donanımlarını sağlamayı amaçlayan “ŞEHİR PLANLAMA UYGULAMALARINDA CBS KULLANIMI”, başlıklı İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme için Altyapıyı Destekleme Programı araştırma projesi tamamlanmıştır.

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Şehirsel Veri Tabanı Oluşturulması” (İTÜ AF)

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU yürütücülüğünde, Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Y. Doç. Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT, Y.Doç.Dr. Çiğdem GÖKSEL tarafından hazırlanan ve GIS Laboratuvarına GIS programları sağlamayı amaçlayan “COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMI İLE ŞEHİRSEL VERİ TABANI OLUŞTURULMASI” İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme için Altyapıyı Destekleme Programı araştırma projesi tamamlanmıştır.

“Sürdürülebilir Gelişme Kapsamında Van Gölü Kapalı Havzası İçin Yatırım Alanlarının İrdelenmesi” (İTÜ Araştırma Fonu destekli proje)

Ulusal Araştırma Kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde, İTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen Prof. Dr. Tülay KILINÇASLAN yürütücülüğünde Nuran ZEREN GÜLERSOY, Tüzin Baycan LEVENT tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK’a Şubat 2001 döneminde önerilen “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME KAPSAMINDA VAN GÖLÜ KAPALI HAVZASI İÇİN  YATIRIM ALANLARININ İRDELENMESİ” başlıklı araştırma projesi  tamamlanmıştır.


Merkezde Tamamlanan  Uygulama Projeleri:

“Tuzla Lagünü ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım projesi”

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde Yrd. Doç. Dr. E. ERBAŞ GÜRLER ve Y. Peyzaj Mimarı N.T. Onuk tarafından 2013’de başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talep ettiği “Tuzla Lagünü ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım projesi” başlıklı Döner sermaye projesi 2014 yılında tamamlanmıştır.

“Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve yakın çevresi koruma amaçlı imar planı hazırlama, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım projesi”

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde H. Türkoğlu, M. ERDEM KAYA, F. Terzi ve S. KAYA tarafından 2014’de başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin talep ettiği “Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve yakın çevresi koruma amaçlı imar planı hazırlama, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım projesi ” başlıklı Döner sermaye projesi 2014 yılında tamamlanmıştır.

 “Kırşehir Kale Höyük rekreasyon ve arkeopark alanı peyzaj tasarım projesi ”

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY yürütücülüğünde 2013’de başlayan Kırşehir Belediyesi’nin talep ettiği “ Kırşehir Kale Höyük rekreasyon ve arkeopark alanı peyzaj tasarım projesi ” başlıklı Döner sermaye projesi Kutup Planlama A.Ş. ile işbirliği halinde 2013 yılında tamamlanmıştır.

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlanması” (İBB destekli proje) 

İBB ve Bimtaş tarafından 2009-2011 yılları arasında yürütülen “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlanması” çalışmalarında Merkez üyelerimiz Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY yürütme kurulu üyesi, Araş. Gör. İrem AYRANCI araştırmacı olarak görev almıştır.

“Prizren İl Gelişme Planı (Prizren Municipal Development Plan) projesi

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde,  Dr. Engin Eyüboğlu, Yrd. Doç. Dr. Özhan ERTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVİK, Araş. Gör. Dr. Kerem KORAMAZ, Araş. Gör. Zeynep GÜNAY, Araş. Gör. İmge AKÇAKAYA, Araş. Gör.  İrem AYRANCI ve Özlem Özer tarafından Ekim 2008 yılında çalışmalarına başlanılan Prizren İl Gelişme Planı (Prizren Municipal Development Plan) projesi 2010 yılında tamamlanmıştır.

“Prizren/Kosova Historic Area Conservation and Development Study” (İsveç NGO, Cultural Heritage without Borders destekli)

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde,  Dr. Engin Eyüboğlu, Yrd. Doç. Dr. Özhan ERTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVİK, Araş. Gör. Dr. Kerem KORAMAZ, Araş. Gör. Zeynep GÜNAY, Araş. Gör. İmge AKÇAKAYA, Araş. Gör.  İrem AYRANCI ve Özlem Özer tarafından Ekim 2008 yılında çalışmalarına başlanılan Prizren İl Gelişme Planı (Prizren Municipal Development Plan) projesi 2010 yılında tamamlanmıştır.

“Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Uygulama Projesi” ve “Bağcılar Kirazlı mahallesinde zemin Altı Otopark Üstü Açık Pazar ve Park Düzenleme Uygulama Projesi” (İBB Projesi)

Öğr. Gör. Atilla GÜNDOĞDU yürütücülüğünde 16.12.2005 tarihinde başlayan “Bağcılar Kirazlı Mahallesinde Zemin Altı Otopark Üstü Açık Pazar ve Park Düzenleme Uygulama Projesi” ve “Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Uygulama Projesi” işlerinin Mühendislik hizmetleri tamamlanmıştır.


Merkezde Tamamlanan Araştırma Raporları:

“Büyükçekmece Gölü ve Çevresi Peyzaj Kullanım Kararlarının Alınması”

Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Prof. Dr. Birgül Meryem Çolakoğlu “Büyükçekmece Gölü ve Çevresi Peyzaj Kullanım Kararlarının Alınması” konulu raporunu 2015 yılında hazırlanması işini Merkez bünyesinde gerçekleştirmiştir.

 “Aydos Ormanı Gelişim Planı”

Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Prof. Dr. Birgül Meryem Çolakoğlu İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca yürütülmekte olan “Aydos Ormanı Gelişim Planı” na altlık teşkil edecek raporun haırlık çalışmalarını Merkez bünyesinde gerçekleştirmiştir.

“ Kurumsal Gayrimenkul Stratejileri: Değişen Ofis Alanı Kullanımı Talepleri ve Yeni Pazar Dinamikleri” Araştırma Projesi ”

Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI yürütücülüğünde Dr. A. Buket ÖNEM tarafından 2014’de başlayan AEH Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin talep ettiği “Kurumsal Gayrimenkul Stratejileri: Değişen Ofis Alanı Kullanımı Talepleri ve Yeni Pazar Dinamikleri” başlıklı rapor 2014 yılında tamamlanmıştır.

 “ Konut Tasarımında Yeni Yaklaşımlar: 21. Yüzyılın Tasarım Bileşenleri ve Değişen Kullanıcı Beklentileri Araştırma Projesi ”

Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI yürütücülüğünde Dr. A. Buket ÖNEM, Dr. Ulaş AKIN, Y. Mim. Gamze TÜRK, Şehir Plancısı Ercan GÜL tarafından 2016’da başlayan AEH Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin talep ettiği “Konut Tasarımında Yeni Yaklaşımlar: 21. Yüzyılın Tasarım Bileşenleri ve Değişen Kullanıcı Beklentileri” başlıklı rapor 2016 yılında tamamlanmıştır.

Teknik Danışmanlık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yeşilırmak havzası peyzaj atlası konusunda

Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na Yeşilırmak havzası peyzaj atlası hazırlanması konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Teknik Danışmanlık, Kırşehir Kale Höyük Projesi,

Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay Kutup Planlama şirketine Kırşehir Kale Höyük Projesi için Peyzaj Danışmanlığı yapmaktadır.

Teknik Danışmanlık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yeşilırmak havzası peyzaj atlası konusunda

Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na Yeşilırmak havzası peyzaj atlası konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’na altlık oluşturacak Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması

2011 yılında Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY yürütücülüğünde Dr. Kerem KORAMAZ ve Dr. Zeynep GÜNAY tarafından çalışmalarına başlanılan “Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’na altlık oluşturacak Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması” başlıklı proje tamamlanmıştır.

Teknik Danışmanlık, Bursa Yıldırım Belediyesi, “3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü- Cumalıkızık” projesinde

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY, Dr. Kerem KORAMAZ “3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü- Cumalıkızık” projesinde danışmanlık yapmaktadır.

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Yeni Erenköy Yerleşkesi Proje Yarışması ön Araştırma Raporu

İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi tarafından İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Yeni Erenköy Yerleşkesi Proje Yarışması ön araştırma raporu Mayıs 2011’de İTÜ-KKTC Rektörlüğü için hazırlanmıştır.

Koruma Alanlarında Yönetim Planı

Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Ar. Gör. İrem AYRANCI tarafından Merkezimizde sürdürülen “Koruma Alanlarında Yönetim Planı”, çalışması 2011 yılında tamamlanarak Merkezimizin olanakları ile basılmıştır.

TÜSİAD Raporu - TÜSİAD 40-Vizyon 2050 Türkiye, Eylül 2011, TÜSIAD-T/2011-09/518, ISBN:978-9944-405-74-4.

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY tarafından “Şehirleşme” başlıklı TÜSİAD Raporu Eylül 2011 de yayınlanmıştır. TÜSİAD 40-Vizyon 2050 Türkiye, Eylül 2011, TÜSIAD-T/2011-09/518, ISBN:978-9944-405-74-4.

 

Merkez Tarafından Destek Verilen Araştırma Projeleri:

İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çeşitli araştırma projelerine destek yazıları verilmiştir.

‘T.C. Sağlık Bakanlığı 2011 Yönergesi’nin Ardından, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Mekan Örgütlenmesinin Analizi ve TRSM Tasarım Kriterlerinin Geliştirilmesi’  TÜBİTAK Projesi - Yard. Doç. Dr. Emine GÖRGÜL

‘İstanbul Kent ve İşlevsel Alanının Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Tanımlanması’ İstanbul Kalkınma Ajansı – Yard. Doç. Dr. Başak DEMİREŞ

‘Assessing the Relative Importance of Barriers to Adoption of Energy Efficent Technologies by Households in Turkey’ European Investment Bank  - Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI

İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çeşitli araştırma projelerine mekan desteği sağlanmıştır.

Proje Adı: Eskişehir Riskli Alan Projesi
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy

Danışmanlar: Prof.Dr. Gülsün Sağlamer, Prof.Dr. Ahmet Sağlamer
Proje Ekibi: Prof.Dr. Haluk Gerçek, Prof.Dr. Okan Tüysüz, Prof.Dr. Necla Uluğtekin, Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik, Doç.Dr. Turgay Kerem Koramaz, Y.Doç.Dr. Caner İmren, Y.Doç.Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya, Y.Şehir Plancısı Emine Barışkın, Şehir Plancısı Busen Özgür

Proje Başlama Tarihi: Mayıs 2014

Proje Bitiş Tarihi: Kasım 2015

 

Proje Adı: TÜBİTAK 1001 Projesi- "Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi- Ege Bölgesi"

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

Proje Ekibi: Öğr.Gör.Dr. H. Serdar Kaya(Araştırmacı), Doç.Dr. Fatih Terzi(Araştırmacı), Doç.Dr. Elif Alkay (Araştırmacı), Yrd.Doç.Dr. Filiz Bektaş Balçık (Araştırmacı), Yrd.Doç.Dr. Sezai Ozan Zeybek (Araştırmacı), Prof.Dr. Doğanay Tolunay (Danışman), Prof.Dr. Hüseyin Dirik (Danışman), Prof. Joan Iverson Nassauer (Yurtdışı Danışman)

Proje Başlama Tarihi: 01.12. 2014

Proje Bitiş Tarihi: 01.12. 2017