Birimler

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UYG-AR MERKEZİ BİRİMLERİ

Merkez, alt birimler ve bunlara bağlı laboratuvar ve çalışma gruplarından meydana gelmektedir. Bu çalışma gurupları ve ele alınan araştırma ve uygulama projelerinin konuları genel çerçeveleriyle şunlardır: