CEVSE

European Real Estate Society 22nd Annual Conference 24-27 Haziran 2015

ERES-Afis

Gayrimenkul alanında çalışmalarını yürüten akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Avrupa Gayrimenkul Topluluğu (ERES) 22.Uluslararası Konferansı 24 - 27 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası’nda; İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı katkılarıyla düzenlenmiştir. Etkinlik İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana sponsorluğunda ve pek çok diğer kurum ve kuruluşun değerli destekleriyle gerçekleşmiştir.
Avrupa’da gayrimenkul alanında en saygın platformlardan biri olan ERES’in 22. Uluslararası Konferansı’nda gayrimenkul finansmanı, uluslararası gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm, konut ve ticari gayrimenkul pazarları gibi farklı başlıklarda 301 katılımcı, 285 bildiri sunmuştur.

eres5

ERES 22. Uluslararası Konferansı kapsamında üniversitelerle birlikte gayrimenkul sektörüyle ilişkili kurum ve kuruluşların temsilcileri İstanbul’da buluştu. Konferans katılımcıları dünyanın farklı noktalarında gayrimenkul alanında öne çıkan akımları aktarırken akademik çalışmalar çok boyutlu tartışmalara zemin hazırlanmıştır. Dört gün süren konferansta 17 tema altında 69 oturum yapılmıştır.

40’ı aşkın ülkeden 400’e yakın katılımcının hazır bulunduğu konferans, Dr. Kerem Yavuz Arslanlı yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. 25 Haziran 2015, Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreninde, açılış konuşmacıları Prof. Dr. Abdullah Yavaş ve Prof. Dr. Vedia Dökmeci. 24 Haziran 2015, Çarşamba günü doktora öğrencilerinin sunumlarıyla başlayan programın açılış konuşmacısı ise Prof. Dr. Anil K. Bera tarafından yapılmıştır.

Detaylı bilgi için www.eres2015.itu.edu.tr adresine tıklayınız.

 

Prof. Kemal Ahmet Aru 100. Doğum Yılı Kutlama Etkinlikleri

Prof. Kemal Ahmet Arû, UNESCO 36. Genel Konferansı'nın sonunda oybirliği ile alınan kararla, 2012 yılında 100. doğum yıldönümünde uluslararası düzeyde anılmak üzere seçildi. Kararda, "Kemal Ahmet Arû'nun bütün dünya mimarları ve şehircileri için bir referans olduğu" vurgulandı. 100. Yıl Etkinlikleri sayfasına ulaşmak için tıklayınız

karu

Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu
 

kemal ahmet aruİTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi tarafından UNESCO Desteğinde 2012 yılında Prof. Kemal Ahmet Aru’yu 100. Doğum Yılında anma etkinlikleri kapsamında 18-19 Aralık 2012 tarihlerinde olan “Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU” İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binasında düzenlenmiştir.

Program için tıklayınız. 


Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu
 

programProf. Kemal Ahmet Aru'nun doğumunun 100. yılını kutlama ve anma etkinlikleri kapsamında, ITÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu 16 Kasım 2012 Cuma günü, Taşkışla Prof. Kemal Ahmet Aru Toplantı Salonu'nda (127) gerçekleşmiştir. Sempozyumun amacı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda tezini tamamlamış genç araştırmacıları çalışmalarını sunmak, araştırma sonuçlarını paylaşmak, tartışmak, meslektaşlarından geri bildirim almak ve kentsel tasarım alanındaki diğer araştırmacılarla etkin bir iletişim ağı geliştirmek için bir araya getirmektir.

Program için tıklayınız. 

 

"14th International Planning History Society 2010 Istanbul Conference" 12-15 July 2010

IPHSiohsiphs_3

Planning History Society (IPHS)’nin 2 yılda bir düzenlenen konferanslarının 14’üncüsü 12-15 Temmuz 2010 tarihleri arasında İstanbul’da, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi (UY-GAR) ve İTÜ Mimarlık Fakültesinin ortak organizasyonu olarak İTÜ Taşkışla Binasında düzenlenmiştir. Dünya üzerinde 42 farklı ülkeden konusunda uzman 414 bilim adamı, araştırmacı ve uygulayıcıyı ağırlayan 14. IPHS Konferansı Kentsel Değişim; Çatışmalar, Karşıtlıklar ve Yarışan Fırsatlar" ana temasına odaklanmaktadır. Kongrenin ana amacı, planlama tarihinde kentsel gelişim ve dönüşüm olguları kapsamında yalnızca dünya genelinde değil; aynı zamanda 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da da akademik bilginin ve uzmanlığın profesyonel düzeyde paylaşılmasına olanak sağlamıştır.

14. Planlama Tarihi Konferansında, son yirmi yılda, planlama tarihinin en etkili konularından biri olan kentsel gelişme ve kentsel değişme/dönüşme kavramları, Çatışmalar, Karşıtlıklar ve Yarışan Fırsatlar" alt başlıklarında uluslararası boyutlarda tartışılmış, akademik bilgi ve disiplinler arası uzmanlıklar paylaşılmıştır.

Konferansa katılan bildiriler, Planlama tarihi içerisinde kentsel gelişim ve kentsel dönüşüm (kentsel dönüşüm, planlama kültürleri ve planlama modelleri açısından değerlendirme ve öneri geliştirme), Kentsel gelişim ve kentsel dönüşüm stratejileri, yasaları, araçları, kent yönetimi, Kentsel gelişim, kentsel dönüşüm ve kentsel mekan (kent formu ve mimarisi, doğal ve kültürel miras alanlarında kentsel değişim, peyzaj, kıyı alanları ve kamusal alanlar, vs.), Kentsel gelişim ve arazi kullanımı: konut ve gecekondu yerleşimleri, ticari ve endüstriyel merkezler, ulaşım ve altyapı, Kentsel gelişim, kentsel değişim ve toplum (sosyal aidiyet/kimlik, sosyal adalet, kentsel yoksulluk, soylulaştırma), Kentsel gelişim, kentsel değişim ve ekonomi (kentsel dönüşümün politik ekonomisi, kentsel dönüşümün finansal düzenlemeleri) konularını kapsamaktadır.

Konferansın alt temalarına göre detaylanılan toplam 321 bildiri 65 paralel oturumda programlanmıştır. Açılış günü programında 7 davetli konuşmacı yer almıştır. 240 bildiri sunuşu 46 paralel oturumda, 51 bildiri 14 özel oturumda, 24 Genç Araştırmacı bildirisi 5 paralel oturumda sunulmuştur. 14. IPHS Konferansında düzenleme talebi katılımcılardan gelen 14 özel oturum programlanmıştır. Bu özel oturumlarda 50 bildiri sunulmuştur. 14. Planlama Tarihi Konferansı kapsamında ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla "Young Researchers in Planning History Session / Genç Araştırmacılar Oturumu" gerçekleştirilmiştir. Genç Araştırmacılar Oturumuyla, genç araştırmacıların çalışmalarını ve bildirilerini üst düzey akademisyenler, bilim adamları ile tartışabilecekleri özel bir platform sunulmuştur. Genç Araştırmacılar Oturumunun tüm katılımcıları "en iyi genç araştırmacı bildirisi ödülü" için de aday olarak gösterilmiştir. Ödül, Genç Araştırmacılar Oturumu içerisinde oluşturulacak jüri tarafından seçilerek en iyi bildiriyi sunan kişilere verilmiştir. YRS 5 paralel oturumda 24 bildiri sunulmuştur.

Konferansın iki hakemli değerlendirme sürecinde kabul edilen bildirilen üç ciltlik konferans kitabında basılmıştır. Hakem değerlendirme süreci iki aşamalı olarak duyurulmuştur. Birinci aşamada tüm planlama tarihçileri, plancılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar 14 IPHS konferansının temalarında öneri vermeye davet edilmişlerdir. Başvuru süresi sonunda 510 özet alınmıştır. Bu bildiriler hakem ve danışma kurulları tarafından değerlendirilmiş ve kabul edilenler “Bildiri Özet Kitabında” basılmıştır. Aynı yazarlar tam bildiri başvuru sürecine davet edilmiştir. Tüm başvuru sahiplerinin tam metinleri iki hakemli değerlendirme süreci sonunda düzeltme olanlar geri gönderilerek yapılan revizyonları tekrar hakemlere gönderilmiştir. Süreci başarıyla tamamlayanlar “Konferans Kitabında” basılmışlardır.

Yılda iki kez İngilizce yayınlanan hakemli bir dergi olan İTÜ A | Z, bahar 2011 sayısını özel sayı olarak “14. Planlama Tarihi Konferansı”na ayırmıştır. Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY, Dr. Zeynep GÜNAY, Dr. Turgay Kerem KORAMAZ ve Dr. A. Buket ÖNEM, editör olarak “Dossier - Urban transformation: Controversies, contrasts and challanges” başlıklı sayıyı yayına hazırlamışlardır. Bu sayıda Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY, Ebru GÜRLER “Conceptual Challenges on Urban Transformation”, Prof. Robert FREESTONE, Marco AMATI “Exhibitions and Town Planning Culture: An Australian Perspective”, Prof. John Gordon HUNT, “Urban Renewal, Master Planning and Design Information Management: A New Zealand Waterfront Case Study”, Dr. Tan YİĞİTCANLAR, “Knowledge-Based Urban Development Processes of an Emerging Knowledge City: Brisbane, Australia”, Prof.Dr. Emmanuel MARMARAS, Dr. Savvas TSILENIS, “Parallel Routes: Proposals for Large Scale Projects in the Centres of Athens and Istanbul at the Beginning of the 20th Century”, Prof. Vilma HASTAOGLOU-MARTINIDIS, “The Building of Istanbul Docks 1870-1910. Some New Entrepreneurial and Cartographic Data”, Assoc.Prof.Dr. Cana BİLSEL, “Transformation of Istanbul by Henri Prost”, Asst.Prof.Dr. Yonca KÖSEBAY ERKAN, Prof. Dr.E.Füsun ALİOĞLU, “Urban Regeneration Projects in Istanbul and Documentary Value”, Dr. William Harrison RICHARDSON, “Planning a Model Soviet City: Transforming Vladivostok under Stalin and Brezhnev”, Prof. Shun-ichi J. WATANABE, “A Historical and Comparative Analysis of the Basic Character of the Japanese Planning System: Toward a drastic reform for Decentralization and Participation”, Yuheng LI “The Complexity of Urban Transformation in China: New Trends in Current Transitional Era”, Seungyeoun CHO “Urban Transformation of Seoul and Tokyo by Legal Redevelopment Project”, Prof. Errol HAARHOFF, “Appropriating Modernism: Apartheid and the South African Township” ve Prof.Marisol RODRIGUEZ, Prof. Hector RIVERO, “Pronaf, Ciudad Juarez: Planning and Urban Transformation” olmak üzere davetli 15 makale yer almıştır.

 

Quality of Urban Life 2003 Uluslararası Konferansı 3-5 December 2003

quality2Merkezimizde 3-5 Aralık 2003 tarihlerinde uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiştir. “QUALITY OF URBAN LIFE: aranacak bir bilimsel ortamın yaratılması olmuştur. Kongre bildiri kitabı İTÜ yayını olarak basılmıştır.

Konferansın amacı doğrultusunda yurt dışından konularında uzman davetli konuşmacılar çağrılmıştır. Davetli bilim adamlarından 5 i kongreye katılmış, üçü son anda katılamayacağını bildirmiştir. Bu uzmanlar aynı zamanda bilimsel komite üyeleri olarak bildiriler üzerinde eleştirilerini yapmışlar; kongrede kendi çalışmalarını tartıştıkları davetli bildirilerini sunmuşlar, ve bazı oturumları yönetmişlerdir. Katılamayan davetli bildirilerden ikisi konferans kitabında yer almıştır. İTÜ den de üç davetli bildiriye yer verilmiştir.

Davetli konuşmacılar ve sundukları bildiriler Prof. Dr. Robert Marans, University of Michigan, “The Policy and Research Benefits of Quality of Urban Life Studies”, Prof. Dr. James Potter, University of Nebraska, “Environmental Satisfaction: Quality is in the Eye of the Beholder”, Prof. Dr. Henry Sanoff, North Caroline State University, “Cross-Cultural Methods of Community Participation”, Prof. Dr. James Warfield, University of Illinois at Urbana, Champaign, “Urban Metamorphosis-Shanghai 1988-2003”, Prof. Dr. Irene Weis-von Ofen, Int.Fed.of Housing and Planning, “Planning for an Inclusive City” Konferansın bilimsel komite tarafından basımı onaylanmış bildirileri ve davetli bildirileri konferans kitabında yer almıştır. Kitap içinde yaşam kalitesi başlığı altında 5 bildiri, değişim ve süreklilik konusunda 4 bildiri, çeşitli konut çevrelerinde kalite konusunda 15 bildiri, geleneksel çevrelerle ilgili 6 bildiri, planlama ve metodoloji konularında 4 bildiri, mekan kimliği üzerine 5 bildir, sürdürülebilir çevreler üzerine 4 bildiri ve dış mekan üzerine 4 bildiri yer almıştır.

Konferans kitabı 656 sayfa olup İTÜ Rektörlüğü’nün desteği ile Cenkler Matbaası tarafından basılmış, 200 adet çoğaltılarak çeşitli kütüphanelere dağıtılmıştır.