Mimari Tasarım Birimi

Yürütücü: Doç.Dr. Sema ALAÇAM

Konut, toplu konut ve insan yerleşmeleri projelendirmesi ve danışmanlık,
Hizmet ve üretim binaları tasarımı, projelendirmesi ve danışmanlık,
Konut, toplu konut ve insan yerleşmeleri projelendirilmesi,
Çevresel estetik, imaj ve mekân kalitesi araştırmaları,
Fiziksel, sosyal, kültürel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar,
Sanal gerçeklik ve mimari mekân araştırmaları.