yayinlar

Yayınlar

İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerek düzenlenen konferansların bildiri kitapları gerekse yapılan araştırmalar yayın haline dönüştürülmektedir.

“2015 European Real Estate Sosiety Annual Conference” abstract kitabı ve 
“2015 European Real Estate Sosiety Annual Conference” konferans kitabı 2015 yılında basılmıştır.

Resim2Resim3


Nuran ZEREN GÜLERSOY, Ahsen ÖZSOY, Azime TEZER, Reyhan GENLİ YİĞİTER, Zeynep GÜNAY, tarafından hazırlanan "Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli" E-Kitap CevreselKalite.
 
kalite


Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY ve Araş. Gör. İrem AYRANCI tarafından hazırlanan Koruma Alanlarında Yönetim Planı başlıklı kitap basılmıştır.

koruma


14th International Planning History Society 2010 Istanbul Conference” abstract kitabı ve 14th International Planning History Society 2010 Istanbul Conference” konferans kitabı (3 cilt ve bir özet kitabı) 2010 yılında basılmıştır.

iphs_b (1)iphs_b (2)iphs_b


Prof. Dr. Vedia Dökmeci onuruna 2008 yılında düzenlenen “New Approaches in Urban and Regional Planning” başlıklı uluslararası konferans kitabı 2009 yılında basılmıştır.

vedia_kapakvedia_kapak2


Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY; Doç. Dr.Azime TEZER; Y.Doç.Dr. Reyhan YİĞİTER, Kerem KORAMAZ, Zeynep GÜNAY tarafından, İstanbul Project: İstanbul

Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts çalışması,

Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey,

Volume 2: Zeyrek Case

Volume 3: Suleymaniye Case,

Volume 4: Yenikapi Case olarak basılmıştır.

Resim1


 Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY ve Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU tarafından İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Araştırmalar, Yayınlar, Meslek Uygulamaları 2002 yılında basılmıştır.


 3-5 Aralık 2003 tarihlerinde “QUALITY OF URBAN LIFE: POLICY VERSUS PRACTICE” (Kentsel Yaşam Kalitesi: Politika ve Uygulama) isimli uluslararası konferansın kitabı 2003 yılında basılmıştır.

quality