Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi

Yürütücü: Doç. Dr. Gülten MANİOĞLU

Yapıların gürültü ölçümleri, gürültü kontrolu ve ses yalıtımı projeleri,
Çok amaçlı salonların akustik projeleri,
Kent ölçeğinde gürültü haritalarının hazırlanması projesi,
Yapılarda ısı ve nem etkileri, ısı tasarrufu ve nem kontrolu,
Binalarda ve yerleşmelerde rüzgar etkileri ve doğal vantilasyon,
Güneş ışınımından yararlanma. Binalarda ve yerleşmelerde aydınlatma,
Bina ve kent ölçeğinde yangın denetimi,
Binalarda sıhhi tesisat donatımı ve çevresel faktörler.

Birim hakkında detaylı bilgi ve web sayfası için Tıklayınız.