16
Ara 2019
İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI

‘Topkapı Deprem Parkı – Enerji Üretim Parkı’

Çalışma; İstanbul kentinde yaşanması olası herhangi bir afet sonrasında mağdur duruma düşen insanları korumak ve hayatlarını belirli standartlarda yürütmelerini sağlamak amacı ile oluşturulan Topkapı Toplanma ve Geçici Barınma Alanı’nı konu almaktadır. Topkapı Deprem Parkı, acil durumlar dışında da günlük durumlar için ‘Enerji Üretim Parkı’ olarak çalışacak olup, insanların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan enerjinin kesildiği deprem anında ve sonrasında; Alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ile enerjisi kendi kendine yetebilen, şehir şebekesinden bağımsız, sürdürülebilir, planlı, düzenli, merkezinde insan olan, dirençli bir Park Modeli olarak ‘Afet Planlaması-Peyzaj Mimarlığı’ ayağında kritik öneme sahiptir. Topkapı Deprem Parkı, İstanbul Karasurları Unesco tampon bölgede yer almaktadır. Tampon bölge, İstanbul Karasurlarını nasıl çarpık kentleşmeden gelecek olan baskıdan günümüze kadar koruduysa, “Topkapı Enerji Parkı” da insanları deprem sonrası yaşayabilecekleri travmadan koruyup normal hayata dönmeleri için bir tampon vazifesi görecektir.